กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา
หนังสือรับรองจดทะเบียนหรือทะเบียนพาณิชย์
(อายุไม่เกิน 6 เดือน)
สำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจ
สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
เอกสาร ภพ.20/09
กดดาวน์โหลดใบสมัครเป็นร้านค้าสมาชิก คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า โดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
สมัครตัวแทนร้านค้า
กรุณากรอกหมายเลขผู้เสียภาษี เบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมล เพื่อใช้ลงทะเบียน
02-627-8654
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.